Månadens Bild Mars 2015 - Picture of the Month Mars 2015
I den stora Vincent-världen är bilden på Rollie Free i badbyxor den mest iconiska. I vår egen lilla Scandinaviska värld motsvaras den av bilderna från Neville Higgins demonstration av Jindivik i ett sommarstugeområde.

(Jindivik var förra månadens "Vincent of the Month")

The famous pictures of Rollie Free in speedos at Bonneville might be the most iconic in the world of Vincent. In our local little world in Scandinavia the equivalent pictures must be pictures of the event when Neville Higgins demonstrates his Jindivik in a narrow area with sommer houses.

(Jindivik was "Vincent of the Month" last month)