Månadens Bild maj 2015 - Picture of the Month May 2015
Vanudå???? En Vincent i en glasmonter långt ut på landet !!!!

Förklaringen är enkel. När Bosse från Skåne var på väg till Klubbträffen i Uddevalla sommaren år 2000 blev han fikasugen samtidigt som det började regna. Han upptäckte då att kommunerna i Bohuslän inför träffen utmed alla större vägar hade placerat ut ett stort antal inglasade väderskydd måttanpassade efter en Vincent. Där fanns till och med en liten träbänk avsedd till att ställa ett Trangia-kök på och koka lite kaffe.

What is this ???? A Vincent in a glass box out in the countryside !!!!

The explanation to this is that Bo from soth of Sweden were on his way to the Club Meet in Uddevalla, summer of 2000, when he ran into a heavy rain. On the same time he needed a tea-pause. The intelligent solution to tis problem was to drive the bike into a bus-stop shelter. There he could use his Trangia burner to boil some coffe (or maybe tea).