Månadens Bild augusti 2015 - Picture of the Month August 2015
Om vi nu har en Rapide som Månadens Vincent så kan det kanske passa att ha en bild på en liknande där man visar att det går att åka långt utan pakethållare som Månadens Bild. Den här tillhör Klaus från Danmark och även denna används flitigt.
We have a Rapide as Vincent of the Month, so why not another Rapide, where we see that it is possible to ride far away without luggage rack. This one belongs to Klaus in Denmark, and is also frequently in use.