Månadens Vincent juni 2020 - Vincent of the Month June 2020
Normalt brukar vi visa en utvald Vincent varje månad. Den här gången blir det inte "Månadens Vincent" utan "Månadens Vincent-samling".
Bilden har vi fått från en cowboy i Texas som vanligen rider en "havre-häst" när han inte rider någon av sina Vincent. Ett ganska intressant garage....
We use to publish a nice Vincent here every month "Vincent of the Month", but this month it has to be "Vincent Collection of the Month". We got the picture from a cowboy in Texas who usually rides a horse if he isn't riding his Vincent. A rather interesting garage......