Månadens Vincent december 2020 - Vincent of the Month December 2020
Månadens Vincent får bli en välbekant Comet som synts på många av våra träffar. Anders L är ägaren
A Comet, well known from many of our Club Meets. Owner is Anders L.