Månadens Vincent april 2021 - Vincent of the Month April 2021
Per K:s Rapide som nu är överlåten till sonen Peter. Det är Peter som sitter på hojen och bilden är följaktligen inte färsk. Mer att läsa om hojen och fler bilder kommer i nästa nummer av klubbtidningen.
The Vincent Rapide of Per K is now owned by his son Peter K. The picture is old and it's young Peter in thhe saddle. More about this bike and some pictures in next issue of our Club Magazine.