Månadens Vincent mars 2022 - Vincent of the Month Mars 2022
Det kan vara svårt att hitta någon ny lämplig kandidat att presentera som Månadens Vincent nu när vi hållit på ett tag. Men hur har vi kunnat missa denna självklara hoj: Neville Higgins the Shabby Shadow sm med lite delar från Terry Prince förstorats till 1200 cc. Mer att läsa om denna finns i slutet på den artikel Neville skrev till MCHK:s tidning. Du hittar artikeln bland våra Pressklipp. MCHK-tidningen: Nevilles fyra Vincent
It can be difficult to find any new suitable candidate to present as Vincent of the Month now that we've been going for a while. But how have we missed this obvious bike: Neville Higgins the Shabby Shadow which with some parts from Terry Prince has been enlarged to 1200 cc.