Månadens Vincent mars 2023 - Vincent of the Month Mars 2023
Det ser ut som en Norvin, men den är till stora dela byggd på Vincents originalram. Anders Jerregård från Västerås byggde 1967 om sin Rapide till det det här lite modernare stuket.

Tyvärr brann hojen ganska snart efter att den färdigställts. Motorn kunde räddas och sitter nu i en originalcykel. Om Calle kommer ihåg rätt använde han sig av ett Vincent styrhuvud samt oljetank. Bakramen som var ganska lik Fritz Eglis första ramar finns/fanns kvar men är brandskadad. Fritz Egli tillverkade en eller några ramar med Vincent UFM och lös" bakram samt egen swing. En man Sebastian från Tyskland äger en väldigt tidig Egliram baserat på ett Vincent UFM som han visade foton av på senaste mötet i Wagrain.

Bygget beskrevs i en fin artikel i Teknik för Alla 1967. Artikeln finns under fliken Pressklipp.

Läs artikeln i Teknik för Alla nr 21 1967

It looks like a Norvin, but it's largely built on Vincent's original frame. Anders Jerregård from Västerås rebuilt his Rapide in 1967 into this slightly more modern style.

Unfortunately, the bike caught fire quite soon after it was completed. The engine could be saved and now sits in an original bike. If Calle remembers correctly, Anders used a Vincent steering head/oil tank. The rear frame, which was quite similar to Fritz Egli's first frames, remains/was still there but is damaged by fire. Fritz Egli made one or a few frames with Vincent UFM and separate rear frame as well as his own swing. A man Sebastian from Germany owns a very early Egli frame based on a Vincent UFM that he showed photos of at the last meeting in Wagrain.

The bike was described in a fine article in Teknik för Alla (Technology for All) in 1967. The article can be found under the Press tab (but sorry, only in Swedish). .

See the articlle in Teknik för Alla 1967