Månadens Vincent april 2023 - Vincent of the Month April 2023
Harald W har haft den här Cometen sedan 1971.

Fotograf var Mats Andreasson och bilden var med i Nostalgias reportage från Jubileumsträffen 2021 på Hökensås.

Harald W has had this Cometen since 1971.
The photographer was Mats Andreasson and the picture was included in Nostalgia Magazine's reportage from the Jubilee Meeting 2021 at Hökensås.