Månadens Vincent juni 2023 - Vincent of the Month June 2023
Sivert has picked up steam when it comes to buildingNorvins.. Now Norvin No. 2 is finished. Here Sivert visits Folkets Park in Huskvarna when there is a motorcycle-themed motor meeting there.

We got the picture from Arne Lindkvist who also posted it on the FB group Sweden Coffee Racer.

Sivert har fått upp ångan när det gäller Norvinbyggen. Nu är Norvin nr 2 färdig. Här besöker Sivert Folkets Park i Huskvarna när det är motorträff med mc-tema där.

Bilden har vi fått av Arne Lindkvist som också lagt ut den på FB-gruppen Sweden Coffee Racer.

Siverts Norvin nr 1, den gröna
Siverts Norvin no 1, the green one
The recipe is the classic, Norton Featherbed Wideline frame and Vincent engine. It is a Vincent Rapide engine with an original gearbox that Sivert bought from Henry R. It was left over when Henry and his brother each built an Egli-Vincent in the early 70s.

An interesting feature has Sivert fixed with decompression valves on the heads. Before trying to kicki, just open the valves with a buttonand then they close automatically when the engine starts.
With these valves the bike becomes considerably easier to start. A hole with M12 thread in the heads are required.

Receptet är det klassiska, Norton Featherbed Wideline ram och Vincent motor. Häär är det en Vincent Rapide motor med original växellåda som Sivert köpt av Henry R. Den blev över när Henry och hans bror byggde varsin Egli-Vincent i början på 70-talet.

En intressant finess har Sivert fixat med dekompressionsventiler på topparna. Dessa öppnas med en knapp innan man kickar och stängs sedan automatiskt när motorn smäller igång.
Hojen blir med dessa avsevärt lättare att kicka igång. Ett hål med M12 gänga i toppen krävs.

Henry hälsar på och inspekterar bygget. Han har hjälpt till med bl.a. plastdelarna.
Henry visits and inspects the building. He has helped with the plastic parts, among other things.