Månadens Vincent juli 2023 - Vincent of the Month July 2023
Ett snyggt ombgge får bli Månadens Vincent trots att det inte tillhör någon klubbmedlem..

Vid en första snabb blick kan man missta den för en Egli eller liknande, men man har lyckats bygga en snygg hoj som ser både snabb och sportig ut, trots att man behållt mycket av Vincents originaldelar. Svårt att tro att det är en hoj konstruerad på 40-talet, särskilt inte när man blir omkörd av den.

A stylish custom built Cincent gets to be Vincent of the Month even though it does not belong to any club member.
At first glance you might mistake it for an Egli or similar, but they have managed to build a nice bike that looks both fast and sporty, despite retaining much of Vincent's original parts. Hard to believe that it is a bike designed in the 40s, especially not when you are overtaken by it.