Månadens Vincent novemberi 2023 - Vincent of the Month November 2023
En Vincent Rapide får bli Månadens Vincent. Den tillhörde Lars S (på bilden) som nu tyvärr har gått bort. Den lilla grabben är sonen Henrik, som nu hunnit bli 47 år och delar Lars mc-intresse.

Rapiden stannar kvar i familjen och de tycker att bilden är ett bra sätt att hedra minnet av Lars. Henrik S har nu blivit medlem i klubben. 47 år - jo det blir nog en svag föryngring av klubben.

A Vincent Rapide gets to be Vincent of the Month. It belonged to Lars S (pictured) who has now sadly passed away. The little boy is his son Henrik, who is now 47 years old and shares Lars' interest in motorcycles.

The Rapid stays in the family and they think this picture is a good way to honor the memory of Lars. Henrik S has now become a member of the club. With his 47 years - yes, it will probably be a slight rejuvenation of the club.