Månadens Bild maj 2020 - Picture of the Month May 2020
Statsepidemiolog Anders Tegnell har uppmanat alla att extra skydda de äldre som vi håller kära. Här är Johans lösning för sin cirka 70 år gamla Comet.

Comet.bild: Johan U, idé: Mats J, fotoförfalskning: Jan S

The Swedish state epidemiologist Anders Tegnell has ordered everybody to be extra careful to protect the elderly who are dear to You. Here is how Johan did that with his 70 year old Comet.

Picture of Comet: Johan U, idea: Mats J, photo forgery: Jan S

First try with this mask, but Johan found out that it was leaking a little to much.

"Real photo"

Johan försökte först med detta, men tyckte att det läckte in lite för mycket vid sidan om,

"Äkta bild"