Månadens Bild juni 2020 - Picture of the Month June 2020
Dreaming about a barnfind with the most important Vincent parts to build a Vincent? Then have a look here and start drooling!.

We got this picture from the same Texas cowboy as the Vincent Collection this month. He has been buying and collecting parts/engines etc for 20 years.

Det är ju många som går och drömmer om det där ladugårdsfyndet där om man inte hittar en lättrenoverad Vincent så kanske man hittar de viktigaste delarna för att bygga ihop en Vincent. De som är i de tankarna skulle dregla hur mycket som helst om de fick se den här synen i verkligheten.

Bilden har vi fått från samma Texas-cowboy som månadens Vincent-samling. Han har letat och köpt Vincent-prylar i 20 år.