Månadens Bild juni 2022 - Picture of the Month June 2022
Keith Goodby bought a Comet that has previously belonged to Jörgen R and ended up in England. Keith wanted to show the Scandinavian origin on the bike, so he asked for an SVC club sticker for the back lamp holder. He got that and now it's in place. A sticker from the Swedish importer Malte Blohm would also sit well. If anyone has one, please contact me and I will communicate the contact.

This is very reminiscent of the club sticker that still sits on the Black Lightning that Sivert sold a few decades ago. There, the sticker serves as a certificate of authenticity for anyone who remembers it. Click here to read more about it. Perhaps Keith has by this now got a similar "certificate of authenticity" on his Comet.

Keith Goodby köpte en Comet som tidigare har tillhört Jörgen R och hamnat i England. Keith ville gärna visa det Scandinaviska ursprunget på hojen, så han bad om en SVC klubbdekal till baklampehållaren. Det fick han och nu sitter den på plats. En dekal från den svenska importören Malte Blohm skulle också sitta bra. Är det någon som har en sådan så hör av Er så förmedlar jag kontakten.

Det här påminner ju en hel del om den klubbdekal som fortfarande sitter på den Black Lightning som Sivert såldde för några decennier sedan. Där fungerar dekalen som ett äkthetsintyg för alla som kommer ihåg den. Klicka här för att läsa mer om det. Kanske Keith nu har fått ett liknande "äkthetsintyg" på sin Comet.