Månadens Bild april 2023 - Picture of the Month April 2023
Fire in the butt! This is an image we found on "social media". We don't know much about what's going on other than that it looks pretty undesirable.
Eld i baken! Det här är en bild som vi hittat på "sociala medier". Vi vet int så mycket om vad som händer mer än att det ser ganska oönskat ut.