Månadens Bild maj 2023 - Picture of the Month May 2023
It probably wasn't so fussy before....
The driver has probably had more than enough of the thrill of speed and noted that a Vincent with a black-painted engine goes much faster than he was used to.

The picture is recognizedt from this year's membership card.

Det var nog inte så noga förr....
Föraren har nog fått mer än tillräcklgt av fartens tjusning och konstaterat att en Vincent med svartlackad motor går betydligt fortare än vad han var van vid.

Bilden känns ingen från årets medlemskort.