Månadens Bild juli 2023 - Picture of the Month July 2023
Och här slutar vägen...

Calle brukar varje år ordna en lite organiserad resa till Vincent-träffen. Eftersom träffen låg långt norrut i Sverige gick resan på vackra vägar genom Norge.

Där blev det en överraskning. Trots att det var nästan Midsommar var vägen blockerad av en väldig snödriva. Helt omöjligt att fortsätta, så de fick vända om och ta en annan väg.
Jag vet hur det känn. På första långresan 1970 råkade jag ut för exakt samma sak i gränstrakterna mellan Frankrike och Italien. .

And this is the end of the road...

Calle usually arranges a little organized trip to the Scandinavian Vincent Rally every year. Since the meeting was located far north of Sweden, the trip went on beautiful roads through Norway.

There was a surprise. Even though it was almost Midsummer, the road was blocked by a huge snowdrift. Completely impossible to continue, so they had to turn around and take a different path.
I know how it feels. On my first long trip in 1970, I encountered exactly the same thing in the border region between France and Italy. .

Here's the gang. After all, they don't look particularly sad. Maybe it was beautiful and if there were many extra miles, then the purpose of the trip was to drive.
Här är gänget. Trots allt ser de inte speciellt ledsna ut. Kanske var det vackert och om det nu blev många extra mil, så syftet med resan var ju att köra.