Månadens Bild augusti 2023 - Picture of the Month August 2023
Drömjobbet.

För många av oss Vincent-nördar är kanske den stor drömmen att få jobba på Vincent-fabriken i Stevenage, hålla på med Vincent hela dagarna och t.o.m. få betalt för det. Den chansen försvann ju 1955 när fabriken stängdes.
Den som kommit närmast den drömmen är Jimmy C, som här synes som lagerarbetare. Inte anställd på fabriken utan på VOC Spares.

The dream job.

For many of us Vincent nerds, perhaps the big dream is to work at the Vincent factory in Stevenage, working with Vincent all day and even get paid for it. That chance disappeared in 1955 when the factory was closed.
The one who has come closest to that dream is Jimmy C, who appears here as a warehouse worker. Not employed at the factory, but at VOC Spares.
.