Månadens Bild april 2024 - Picture of the Month April 2024
För många år sedan var det förväntat att det skulle utföras diverse ofog, så kallade prcical Jokes, på natten vid de årliga träffarna. Vanligtvis av personer från Västkusten.

Här har Sören Skoog råkat ut för att det råkat hamna sådant där pappersavfall man hittar i ett hålslag på kontoret i avgassystemet.

Many years ago, it was expected that various mischiefs, so-called prcical jokes, would be performed at night at the annual meetings. Usually by people from the West Coast.

Here, Sören Skoog got some of those paper waste you find in a hole punch in the office in the exhaust system.

Många år senare såg vi detta på en Vincent-träff i Tyskland. Eftersom det var på ankomstdagen var kanske de "vanligen misstänkta" denna gång oskyldiga och ingen oljekannaoch tändstiftsnyckel var inblandad.
Many years later, we saw this at a Vincent Rally in Germany. Since it was on the day of arrival, the "usual suspects" this time might have been innocent and no oil can and spark plug wrench were involved.