Scandinavian Vincent Club - Bildgalleri
Another picture from Jimmy's trip to the Internationan Vincent Rally in Italy 2015 turned up. There are more pictures from this trip at "Picture of the Month", October 2015.
Det dök upp ytterligare en bild från Jimmy C:s resa till Vincent-träffen i Italien 2015. Fler bilder från den resan finns under "Månadens Bild" i oktober 2015. Det här är nog bilden med den bästa bakgrunden.
Månadens Bild, oktober 2015 Fler bilder från Alperna
Månadens Bild, oktober 2015
Fler bilder från Alperna
Picture of the Month, Oktober 2015
More pictures from the Alps