Text in english not yet ready
Undenäs 1973
Klicka för att läsa om träffen i Undesnäs
Ankomst till träffen Gruppbilden
Gruppbild med utsikt Två Vincent med ägare
Samling vid hojarna Zids kromade Shadow
Möte i stugan Två Egli-Vincent
Två Vincent med ägare Vincent Rapide
Klicka för ytterligare 10 bilder