Lästips: Smörjnings- och skötselföreskrifter Vincent
Utgiven av Motorfirman Malte Blohm AB
Text