---
Handlingar till Årsmötet 2022

Sjögestad Motell, 2022-07-02, kl 17:00

Dagordning för årsmötet Ladda ner pdf
Redovisning av verksamhetsåret 2021
Verksamhetsberättelse 2021 Ladda ner pdf
Årsredovisning 2021 Ladda ner pdf
Balansräkning 2021 Ladda ner pdf
Revisionsberättelse 2021 Ladda ner pdf
2022 och framåt
Inkomna motioner, premiering av träffdeltagande Ladda ner pdf
Förslag från styrelsen, Riktlinjer för Vincent-träffen Ladda ner pdf
Budgetförslag 2022 Ladda ner pdf
Under Övriga frågor redovisas lite av vad styrelsen funderar
på och där vi gärna vill höra medlemmarnas synpunkter.
Förslag till träff-tshirt som kan vara aktuell flera år Ladda ner pdf
Förslag till hur vi annonserar och säljer till varandra Ladda ner pdf
Kanske också en liten diskussion hur vi enkelt kan översätta det mest intressanta i tidningen till engelska.
Nulägesanalys juni 2022. Kanske inget som redovisas
på årsmötet, men för den nyfikne att läsa...
Resultatrapport 22-06-28 Ladda ner pdf
Balansrapport 22-06-28 Ladda ner pdf
Antal medlemmar Ladda ner pdf