Pressklipp från Classic Bike maj & juni 2008, Birger Rommedahls sura insändare
Av Birger Rommedahl

Besvarad av Matthew Whiteman

Ovan, Birgers insändare och nedan "svar på tal".

Birger är, trots allt, en ganska trevlig karl, så han har lovat att skicka en kopia med författarens dedikation om någon vill ha. Kontakta Jan Stigsén (se medlemsmatrikeln) så förmedlar han "beställningen".

Tillbaka till listan med pressklipp