Pressklipp från MCHK-Tidningen nr 1 2000
Av Bengt Östervall
Vi tackar MCHK för att vi fått medgivande till att här lägga ut denna artikel.
Tillbaka till listan med pressklipp