Pressklipp från Nortonklubbens medlemstidning 2018 nr 2
Av Lasse Camenius, Tidö
Vi tackar Nortonklubbens redaktör för medgivandet till att vi får lägga ut hans artikel här. Normalt lämnar de inte sådana medgivanden eftersom de vill behålla det redaktionella arbetet som en förmån för klubbens egna medlemmar. För Vincent-klubben kan de dock göra ett undantag - men det kommer att kosta! Skriv en artikel om Din egen Norvin till vår tidning, så får Du sätta igång och scanna!
Tillbaka till listan med pressklipp