---
Om mot förmodan alla Coronarestriktioner släpper och intresse finns planeras det en 8-10 dagars mc tur i det Norska alpina landskapet efter mötet i Hökensås. Ca 2500 km körning. Dagsetapper på 500-600 km kan förekomma. Ganska krävande körning och utprovat maskinmaterial samt utrustning erfordras. Begränsat antal deltagare.

På grund av det rådande smittläget har inga undersökningar om övernattningsmöjligheter gjorts ännu. Får bli lite det blir som det blir resa.
If, against all odds, all Corona restrictions are released and there is interest, an 8-10 day motorcycle trip is planned in the Norwegian alpine landscape after the meeting in Hökensås.

About 2500 km driving. Daily driving of 500-600 km may occur. Quite demanding driving and tested machine material as well as equipment is required. Limited number of participants.

Due to the current infection situation, no investigations have been made into accommodation options yet. It must be a rather improvised trip.
Höjdpunkter:
(Stryn)
Geijrangerfjorden.
Örnvejen.
Gudbrandsjuvret
Trollstigen
(Ålesund mycket Jugendarkitektur)
Atlanthavsvej
Trondhiem
Ev Östersund och inlandsvägen tillbaka
Highlights:
(Stryn)
Geijrangerfjorden.
Örnvejen.
Gudbrandsjuvret
Trollstigen
(Ålesund a lot of Art Nouveau architecture)
Atlanthavsvej
Trondhiem
Possibly Östersund and the inland road through Sweden back
Som synes, än så länge väldigt preliminära planer. Kolla gärna den tänkta färdvägen på Google.

Hälsningar
Calle

Very preliminary planned yet. Go to Google and search for the places we drive to.

All the best
Calle