Förhandsinformation om nästa års Vincentträff.
Träffvärdarna för nästa års Vincentträff har haft sitt första möte. Träffgeneral är Sune Lindberg men det är flera som hjälper till.

Den blir som nämnt i Vindeln 60 km norr om Umeå. Platsen blir Vindelns Camping, med stugor och hotell, alldeles vid Vindelälven och forsen, 16-18 juni 2023.
Vi lovar ljust dygnet om och mycket vatten i älven. Som vanligt samling med mat fredag kväll, utflykter, årsmöte och middag på lördagen, och avfärd efter frukost på söndagen. En lördagstur till motormuseet i Vännäs planeras, men även andra alternativ, som Buberget i närområdet och Mårdseleforsarna, finns för de som vill. Priser kommer efter uppdatering.

Detta som en kort första information och efterhand som mer detaljer blir klara kommer sidan att uppdateras.

Vindelns Camping & Hotell Forsen