Månadens Bild maj 2024 - Picture of the Month May 2024
Jag bad Calle skicka en bild på Victor efter guld-randningen och han råkade av misstag skicka med en annan bild på hojen.

Calle nämnde att han hade försökt få tag i en blöja till hojen, men VOC Spares hade inga i sitt sortiment. Till slut fixade han det ändå med en egen konstruktion, vilken syns på bilden Månadens Vincent. Han påstod att han råkat parkera där en Honda tidigare stått. Trovärdigheten hade nog ökat avsevärt om det hade varit en H-D som nyss stått där.

I asked Calle to send me a picture of his Victor after gold striping the panels and he accidentally sent me another picture of the bike.

Calle mentioned that he had tried to get a diaper for the bike, but VOC Spares didn't have any in their range. In the end, he fixed it with his own construction, which can be seen in the picture Vincent of the Month. He claimed that he had accidentally parked where a Honda had previously stood. The credibility would probably have increased considerably if it had been an H-D that had just been standing there.

Calle's thoughts of putting a diaper on Victor were not the first time it had been relevant to use hygiene products on a Vincent.
Exactly 4 years ago, it was highly topical. Check out the link below!
Picture of the Month, May 2020
Calles tankar att sätta blöja på Victor var inte första gången det var aktuellt med hygienprodukter på en Vincent.
För exakt 4 år sedan var det högaktuellt. Kolla länken nedan!
Månadens Bild, maj 2020